RDS - Radio Data System

RDS - Radio Data System - logo
RDS - Radio Data System je sytém určený k přenosu doplňkových informací v sítích VKV FM radiových vysílačů.

Jeho základním účelem je přenos dat určených k identifikaci přijímaného okruhu PS, automatickému přelaďování přijímače na zvolený programový okruh AF, přenos krátkých textových zpráv RT, dopravní hlášení TP a TA, rádiový paging RP a další informace.

Data se zakódují diferenciálním kódováním a pak se přenášejí s rychlostí 1187,5 bit/s dvoustavovou fázovou modulací (PSK) na kmitočtu 57 kHz (viz. obrázek). Šířka pásma datového toku RDS je omezena filtrem na šířku která je k dispozici tj. 57 kHz ± 2,4 kHz. Tento filtr se nachází i v přijímači a slouží k potlačení rušení. Rychlost přenosu 1187,5 bit/s ± 0,125 bit/s byla stanovena jako násobek 57 kHz (zde byl dříve používaný systém dopravních hlášení ARI) a tím i násobek pilotního kmitočtu 19 kHz. Pevným fázovým vztahem s pilotním kmitočtem se zabraňuje případnému rušení stereofonního signálu.

Spektrum stereofonního FM signálu s RDS

Spektrum stereofonního FM signálu s RDS

Největší element skupiny je grupa, která má 104 bitů. Každá grupa obsahuje 4 bloky o 26 bitech a každý blok se pak skládá z informačního slova (16 bitů) a kontrolního slova (10 bitů). Přenos dat je plně synchronní a v tomto systému nejsou žádné mezery mezi grupami a bloky.

Kontrolní slovo je zbytek po dělením mnohočlenem + 10-bitový binární řetězec (offset).

Mnohočlen je dán výrazem :

x10 + x8 + x7 + x5 + x4 + x3 + 1

Služby systému RDS lze rozdělit do tří skupin. Do první skupiny patří nezbytně nutné informace, na které jsou bezprostředně vázány další aplikace. První skupinu tvoří informace PI a PS. druhou skupinu tvoří informace, které jsou od systému požadovány, a to AF, TP, TA a DI. Třetí skupinu tvoří všechny zbylé informace.

Služby systému RDS:

Dekódování RDS na PC

Na dekódování RDS signálu na PC můžete použít SW RRDS. Z přijímače RDS vyvedete na RS-232 signály data a clock viz. dokumentace RRDS.

Závěr

RDS má dnes většina VKV FM stanic v ČR jde o službu levnou s minimálním nárokem na technologii. Ale jen málo nebo spíš žádné stanice využívají všechny funkce, které RDS nabízí. Je to způsobeno nejspíše neznalostí a špatnou konfigurací RDS kodérů.
Michal Poupa OK1XPM