RDS logo

RADIO DATA SYSTEM

Typy doplňkových informacíPI - Identifikace programu (Program Identification)
PS - Název programu (Program Service name)
PTY - Typ programu (Program Type)
TP - Identifikace dopravního hlášení (Traffic - Program identification)
AF - Seznam alternativních kmitočtů (Alternative Freguencies)
TA - Identifikace dopravního hlášení (Traffic - Announcement identification)
DI - Identifikace dekodéru (Decoder Identification)
M/S - Přepínač hudba řeč (Music/Speech switch)
PIN - Číslo programové položky (Programme Item Number)
RT - Radiotext (RadioText)
EON - Rozšířené informace o jiných sítích (Enhanced Other Networks)
TDC - Transparentní datový kanál (Transparent Data Channel)
IH - Uživatelské aplikace (In-House applications)
CT - Přesný čas a datum (Clock-Time and date)
RP - Rádiový paging (Radio Paging)
EWS - Systémy tísňových výstrah
TMC - Kanál dopravních zpráv


Back Reprodukce zde zveřejněných informací jen s udáním jejich původu (DXR).
Information published on these pages may not be reproduced unless the source (DXR) is mentioned.
mail@csdxc.cz
© Designed by Tomáš SMOLKA , last change: 25 NOV 1997